Kiến thức tổng hợp

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Dùng nhớt sên sống để chăm sóc da mặt


facial (a beauty treatment that cleans and improves the skin of the face with creams and gentle rubbing: (việc) làm mặt, chăm sóc da mặt


slime (a sticky liquid substance that is unpleasant to touch, such as the liquid produced by fish and snails and the greenish-brown substance found near water): chất nhớt, nhầy (từ sên hay cá)


supple (bending or able to be bent easily; not stiff): mềm mại, đàn hồi


beauticians (trained people whose job it is to improve the appearance of a customer's face, body, and hair, using creams, make-up, and other types of treatment, often in a beauty salon): nhân viên mỹ viện


at a snail's pace (extremely slowly): rất chậm, chậm như sênRSS: Subribe BBC English newsletter
Share:

0 comments:

Đăng nhận xét

Bài viết ngoài

  • TrustPort eSign Pro - Giới thiệu *TrustPort eSign Pro là một giải pháp phần mềm lý tưởng, được sử dụng để giúp cho việc trao đổi dữ liệu của bạn diễn ra được hiệu quả và đáng t...
    5 tháng trước

Dịch

Bài Cũ

Nguon Tin Viet