Nguồn kiến thức tổng hợp

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

Tù nhân học đan để kiếm tiền


Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau:


tough / inmates / to knit / intricate / minimum wage


1. Each doll takes at least a month to make because of the __________detail and design, and thousands of brush strokes are used to create and layer the colour of each doll to make them as life-like as possible.


2. The 136-year-old jail was one of seven prisons shut by the Ministry of Justice (MoJ) to cut costs. The last __________were transferred to other prisons at the end of February.


3. Bangladesh's __________ for garment workers is currently $38 (£25) a month, the lowest in the world.


4. The parrot had plucked out most of its feathers was said to resemble an oven-ready chicken. A vet said it should be put down but Rebecca Blagg, the charity's coordinator, __________ jumpers to keep it warm.


5. The cave environment is a __________ place in which to make a living, limited in food and essential nutrients, forcing microorganisms to fight over limited resources.RSS: Subribe BBC English newsletter
Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bài viết ngoài

  • Thanh lý salon cũ và kệ sắt - Thanh lý 2 món : Salon cũ: Như hình, gồm 5 ghế dựa ghép , 1 bàn, 1 đôn, 2 ghế bệt . Chân gổ, bọc nệm . Mình muốn mua bộ mới nên thanh lý giá 500K ch...
    2 năm trước
  • Excel tip - 10 hàm chức năng đơn giản nhưng mạnh mẽ của Excel =SUM() Đây có thể nói là hàm đầu tiên mà bất kỳ người dùng nào mới học Excel cũng cần phải biết đến. Gi...
    4 năm trước

Dịch

Bài Cũ

Nguon Tin Viet